Werkwijze

De kracht van Betzenberg ligt in de soliditeit van haar beleggingen. Bij de beoordeling van een nieuwe belegging hanteert zij de volgende criteria.

Algemene criteria

In de eerste plaats toetst Betzenberg een mogelijke belegging aan de gebruikelijke criteria zoals de locatie van het vastgoed, de bereikbaarheid, de infrastructuur en de bouwkwaliteit.

Kwaliteit van de huurder

De kwaliteit van de huurder is van belang voor een goede langdurige relatie. De kwaliteit hangt nauw samen met de bedrijfstak waarin deze opereert en de resultaten die zij daarbij behaalt.

Verwevenheid met bedrijfsproces

Het kan een pré zijn dat het bewuste vastgoed deel uitmaakt van het kritische bedrijfsproces van de huurder. Is de huurder in staat haar bedrijfsuitoefening buiten deze locatie uit te voeren?

Investeringen door huurder

Het vastgoed kan specifiek in opdracht van de huurder zijn ontwikkeld of de huurder kan zelf een substantieel deel van de inrichtingskosten hebben betaald.

Betzenberg is a priori géén projectontwikkelaar. Zij heeft binnen haar netwerk wel diverse goede relaties en contacten die zowel in binnen- als buitenland een dergelijk proces kunnen begeleiden dan wel ‘turn-key’ voor u kunnen opleveren. Ook is zij graag gesprekspartner van projectontwikkelaars die zoeken naar een eindbelegger voor hun gerealiseerde projecten.