Uw wensen, onze mogelijkheden

"Waardecreatie vindt plaats op het snijvlak van disciplines"

Betzenberg is daarom continue op zoek naar het uitbreiden van haar portefeuille. Zij kijkt in eerste instantie naar 'Sale & Leaseback' transacties. Haar partners in deze transacties kunnen zowel ondernemingen, als ook branchegenoten als projectontwikkelaar(s), bouwmaatschappijen en/of private beleggers zijn.

Indien u de waarde van uw vastgoed wenst vrij te maken om deze bijvoorbeeld in uw onderneming te investeren, is Betzenberg graag uw toekomstige partner.

De mensen achter Betzenberg beschikken over een fijnmazig netwerk van (bancaire) financiers en investeerders. Tevens hebben zij 'hands-on' kennis van geavanceerde, maar zeer praktisch inzetbare financiële producten. Deze kunnen worden ingezet om risico's zoveel mogelijk te beperken.

Beleggingen van Betzenberg kenmerken zich zowel door het gebruik van innovatieve technieken als ook een zeer conservatieve grondhouding. Betzenberg is in principe een 'Buy-and-Hold' belegger die waardecreatie op middellange termijn nastreeft.