Onze projecten in Duitsland

Parkhaus Kaiserslautern

Herontwikkeling Duitsland

In nauwe samenwerking met de huurder en exploitant van de parkeergarage in Kaiserslautern werkt Betzenberg momenteel actief aan de her-ontwikkeling van een deel van dit project. Betzenberg heeft de leiding in dit project. Zij verwacht gezamenlijk met haar huurder op termijn een substantiële waardecreatie te realiseren.