Spaanse vastgoedmarkt veert terug

Hoewel de Spaanse OG-markt (lokaal) zich gezond herstelt na de crisisjaren 2008-2013, heeft Betzenberg vooralsnog geen hernieuwde initiatieven genomen in het project "Secure Living".

Vanwege deze omvangrijke crisis in Spaans vastgoed heeft Betzenberg destijds alle activiteiten in dit project bevroren.

We sluiten niet uit dat we gezamenlijk met een sterke (lokale) partner dit initiatief revitaliseren, indien onderzoek uitwijst dat de markt blijvend hersteld is en er gezonde particuliere interesse bestaat in het project Secure Living waarbij "Zuid Europese kwaliteit van leven gekoppeld wordt aan gebouwde omgeving en daaraan gekoppelde services van gedegen Noord Europese kwaliteit".