Disclaimer

Website disclaimer

Betzenberg Real Estate N.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet te allen tijde garanderen. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij of zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Betzenberg Real Estate N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Betzenberg Real Estate N.V., zij geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Betzenberg Real Estate N.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van de onderneming. Deze gegevens kunnen worden door Betzenberg Real Estate N.V. of gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes verband houdende met onze dienstverlening. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van Betzenberg Real Estate N.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.